طراحان اطلاعات و ارتباطات تارادیس
(با مسئولیت محدود)

021-88852556
021-88443943

برای دریافت مشاوره رایگان و یا سفارش محصولات و خدمات، با ما تماس بگیرید.

SQL در مقابل پایگاه داده NOSQL : تفاوت چیست؟

;
<p>ازنظر مدل، SQL دیتابیس از مدل رابطه ای استفاده میکنند و دیتا را در جدولها نگه میدارند، اما NoSQL ها مدل کاملا متفاوتی دارند و اکثر آنها، از مدل غیر رابطه ای استفاده میکنند. حتی اگر رابطه نیز استفاده کنند، این رابطه کاملا با رابطه های RDBMS ها متفاوت است. شیوه نگهداری دیتا نیز با SQL متفاوت است</p>

» SQL در مقابل پایگاه داده NOSQL : تفاوت چیست؟

 • توانایی تعریف دقیق رابطه ها
 • شماتیک در طول زمان چندان تغییر نمیکند
 • از دید دسترسی اطلاعاتی، نیازمندیهای زیر وجود دارد
 • سازگاری: هر خواندن دیتا، باید جدیدترین دیتا را بازگرداند
 • اکثر مواقع، کل رکورد خوانده میشود
 • خواندن و دسترسی به دیتا در چند جدول متداول است

  برای اینگونه نرم افزار دو گونه دیتابیس به نظرمی تواند به این مسئله کمک کند:

  • دیتابیسهای ستون گرا به شما کمک میکند تا ساختار را تعریف کنید. اگر لازم باشد، میتوان آن را در طول زمان تغییر داد.
  • دیتابیسهای سند گرا به شما کمک میکند تا »View» بسازید یا »Join »را پیاده سازی کنید

  برای نرم افزارهای تراکنش گرا، NoSQL دارای محدودیتهای زیر است:

  • عدم توانایی تعریف روابط
  • نبود تراکنشها
  • عدم وجود خصوصیت ACID
  • اکثر NoSQL ها قدرت خود را در یک سیستم نشان نمیدهند
  • عدم وجود دستورات JOIN

  نتیجه برای اینگونه نرم افزارها، RDBMS ها انتخاب بهتری هستند.